Cena Vladimíra Hanuše

 

2023

 - sponzorována společností Bruker

  • Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers the Structure and Dynamics of Biological Macromolecules

Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D. a RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Fojtík, L., Fiala, J., Pompach, P., Chmelík, J., Matoušek. V., Beier, P., Kukačka, Z., Novák, P.:  J. Am. Chem. Soc.., 2021, 143, 49, 20670-20679  abstrakt

2022

 - sponzorována společností Waters

  • Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice

Wolrab, D., Jirásko, R., Cífková, E., Höring, M., Mei, D., Chocholoušková, M., Peterka, O., Idkowiak, O., Hrnčiarová, T., Kuchař, L., Ahrends, R., Brumarová, R., Friedecký, D., Vivo-Truyols, G., Škrha, P., Kučera, R., Melichar, B., Liebisch, G., Burkhardt, R., Wenk, M., R., Cazenave-Gassiot, A., Karásek, P., Novotný, I., Greplová, K., Hrstka, R., Holčapek, M.: Nat. Commun., 2022, 13, article number: 124 abstrakt

2021

 - sponzorována společností Amedis

  • Drug Penetration Analysis on 3D Cell Cultures Using Fiducial-Based Semiautomatic Coregistration of MALDI MSI and Immunofluorescence Images

Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D., Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno

Machálková, M., Pavlatovská, B., Michálek, J., Pruška, A., Štěpka, K., Nečasová, T., Radaszkiewicz K. A., Kozubek, M., Šmarda, J., Preisler, J., Navrátilová, J.: Anal. Chem., 2019, 91 (21), pp 13475-13484 abstrakt

2020

 - sponzorována společností Shimadzu

  • Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha

Španěl, P., Spesyvyi, A., Smith, D.: Anal. Chem., 2019, 91 (8), pp 5380-5388 abstrakt

2019

 - sponzorována společností Pragolab

  • Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice

Hájek, R., Jirásko, R., Lísa, M., Cífková, E., Holčapek, M.: Anal. Chem.,   2017, 89 (22), pp 12425-12432 abstrakt

2018

 - sponzorována společností Pragolab

  • Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Luptáková, D., Pluháček, T., Petřík, M., Novák, J., Palyzová, A., Sokolová, L., Škríba, A., Šedivá, B., Lemr, K., Havlíček, V.: Sci Rep-UK, 2017, Vol. 7, Article Number 16523 abstrakt

2017

 - sponzorována společností Bruker

  • Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing

Michael Volný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Pompach, P., Benada O., Rosůlek, M., Darebná, P., Hausner, J., Růžička, V., Volný, M., Novák, P.: Anal. Chem., 2016, 88 (17), pp 8526–8534 abstrakt

2016

 - sponzorována společností Waters

  • High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography-Mass Spectrometry

Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.,  Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice

Lísa, M., Holčapek, M.: Anal. Chem., 2015, 87 (14), pp 7187–7195 abstrakt

2015

- sponzorována společností Amedis a SCIEX

  • Structural Model of Lymphocyte Receptor NKR-P1C Revealed by Mass Spectrometry and Molecular Modeling

RNDr. Petr Novák, Ph.D.,  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Rozbesky, D., Sovova, Z., Marcoux, J., Man, P., Ettrich, R., Robinson, C.V., Novak, P.: Anal. Chem., 2013, 85 (3), pp 1597–1604 abstrakt

 

Výherce předchozích ročníků, kdy bylo ocenění udělováno v rámci společné Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery najdete zde.