Cena Vladimíra Hanuše

 

2019

 - sponzorována společností Pragolab

  • Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice

Hájek, R., Jirásko, R., Lísa, M., Cífková, E., Holčapek, M.: Anal. Chem.,   2017, 89 (22), pp 12425-12432 abstrakt

2018

 - sponzorována společností Pragolab

  • Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Luptáková, D., Pluháček, T., Petřík, M., Novák, J., Palyzová, A., Sokolová, L., Škríba, A., Šedivá, B., Lemr, K., Havlíček, V.: Sci Rep-UK, 2017, Vol. 7, Article Number 16523 abstrakt

2017

 - sponzorována společností Bruker

  • Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing

Michael Volný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Pompach, P., Benada O., Rosůlek, M., Darebná, P., Hausner, J., Růžička, V., Volný, M., Novák, P.: Anal. Chem., 2016, 88 (17), pp 8526–8534 abstrakt

2016

 - sponzorována společností Waters

  • High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography-Mass Spectrometry

Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.,  Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice

Lísa, M., Holčapek, M.: Anal. Chem., 2015, 87 (14), pp 7187–7195 abstrakt

2015

- sponzorována společností Amedis a SCIEX

  • Structural Model of Lymphocyte Receptor NKR-P1C Revealed by Mass Spectrometry and Molecular Modeling

RNDr. Petr Novák, Ph.D.,  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Rozbesky, D., Sovova, Z., Marcoux, J., Man, P., Ettrich, R., Robinson, C.V., Novak, P.: Anal. Chem., 2013, 85 (3), pp 1597–1604 abstrakt

 

Výherce předchozích ročníků, kdy bylo ocenění udělováno v rámci společné Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery najdete zde.