Skip to Content

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje tradiční soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích: A - diplomová práce a B - publikované původní práce. Termín zaslání elektronické přihlášky je do 8. října 2019. Bližší informace o soutěži a výsledky minulých ročníků najdete zde.

 

3. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER

     3. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER, pořádané společností Optik Instruments s.r.o. ve spolupráci s laboratořemi výzkumné infrastruktury CEITEC Nano, proběhne 3. října 2019 ve Velkém přednáškovém sále CEITEC VUT. Bližší informace a registrační formulář najdete zde.

 

Kurz AAS II 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s VŠCHT Praha pořádá ve dnech 25. - 28. listopadu 2019 Kurz AAS II a příbuzných technik. Bližší informace a registračn formulář najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce s názvem Automated NMR resonance assignments and structure determination using a minimal set of 4D spectra (abstrakt), jejímiž autory jsou Thomas Evangelidis, Santrupti Nerli, Jiří Nováček, Andrew E. Brereton, P. Andrew Karplus, Rochelle R. Dotas, Vincenzo Venditti, Nikolas G. Sgourakis a Konstantinos Tripsianes. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. a SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

 

15th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2019

    Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhne 15. ročník tradiční mezinárodní konference v anglickém jazyce "Modern Analytical Chemistry", Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace najdete zde.

 

Optik Instruments - pozvánky na akce 2019

     Pozvánky na semináře a školení od společnosti Optik Instruments pro rok 2019 najdete zde.

 

Cestovní grant SMMS 2019 - výsledky 2. ročníku soutěže

     Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2019 získávají Ing. Michaela Chocholoušková, Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice: Quantitative analysis of lipids in biological samples using HILIC-UHPLC/MS: optimization of sample preparation and validation (HPLC 2019, Milán, Itálie) a Ing. Štěpán Strnad, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT, Praha: Free floating sections - a new procedure of sample preparation for the study of neurodegenerative disorders by mass spectrometry imaging (OurCon VII Conference, Saint-Malo, Francie). Gratulujeme.  Bližší informace najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.

 Dr. Radut | page