Milí přátelé a příznivci spektroskopie.cz,

vzhledem ke stále se častěji vyskytujícím potížím se spuštěním těchto stránek pro Vás připravujeme

novou verzi webu, která bude spuštěna v průběhu června/července.

Za potíže se omlouváme a děkujeme, že nám zachováváte svou přízeň.

 

 

Cena Petra Sedmery 2024

     V soutěži o Cenu Petra Sedmery za rok 2024 o nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance získala 1. místo práce mezinárodního kolektivu přihlášená korespondenčním autorem doc. Mgr. Lukášem Trantírkem, Ph.D. z CEITECu Masarykovy univerzity s názvem "In-cell NMR suggests that DNA i-motif levels are strongly depleted in living human cells" (abstrakt). Druhé místo získal článek týmu Konstantinose Tripsianese, též z z CEITECu Masarykovy univerzity, s názvem "Recognition and coacervation of G-quadruplexes by a multifunctional disordered region in RECQ4 helicase" (abstrakt) a 3. místo získala práce, přihlášená Martinem Dračínským z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i s názvem "Importance of Nuclear Quantum Effects for Molecular Cocrystals with Short Hydrogen Bonds" (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhlo 20. května 2024 v rámci konference 37th Central European MNR Meeting ve Valticích. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries, s.r.o.. SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Bližší informace o Ceně Petra Sedmery najdete zde.

Bulletin SSJMM - duben 2024

     Aktuální číslo bulletinu, vydávaného Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, najdete zde.

 

25. Škola hmotnostní spektrometrie 2024 - registrace spuštěna

     Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční ve dnech 9. - 13. září 2024 v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Více informací o akci najdete na webových stránkách zde.

 

Optik Instruments - akce 2024

     Přinášíme vám pozvánku na akce a školení společnosti Optik Instruments, plánované na rok 2024. Jejich nabídku najdete zde.

 

IMSC 2024

     Připomínáme, že termín pro včasnou registraci na International Mass Spectrometry Conference, která se uskuteční 17. - 23. srpna 2024 v australském Melbourne, je 17. května. Více informací najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

     Další ročník Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie zná své vítěze. Kategorie diplomových prací má v roce 2023 dva vítěze, jsou jimi: Ing. Roman Bushuiev z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. v Praze a Mgr. Jan Faltejsek z Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítězkou kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stala Ing. Mgr. Jana Pilátová, Ph.D. z Fyzikálního ústavu, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výhercům srdečně gratulujeme. Další informace o soutěži a výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

 

Kurzy vibračních spekter 2024

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádá ve dnech 8. - 12. ledna 2024 kurz Měření vibračních spekter a 15. - 19. ledna 2024 kurz Interpretace vibračních spekter. Bližší informace najdete zde.

 

18. Česko - slovenská spektroskopická konference 2024 a konference Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách 2024

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie MU pořádá ve dnech 27. - 31. května 2024 18. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci 2024 a ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci konferenci Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách 2024. Bližší informace najdete zde zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2023

     V soutěži o Cenu Petra Sedmery 2023 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance získala 1. místo  práce mezinárodního kolektivu přihlášená korespondenčním autorem RNDr. Zdeňkem Tošnerem, Ph.D.  z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s názvem Sensitivity-Enhanced Multidimensional Solid-State NMR Spectroscopy by Optimal-Control-Based Transverse Mixing Sequences (abstrakt). 2. místo získal článek týmu Miloslava Poláška z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. s názvem Paramagnetic encoding of molecules (abstrakt) a 3. místo získala práce, přihlášená Liborem Koberou z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. s názvem The atomic-level structure of bandgap engineered double perovskite alloys Cs2AgIn1-xFexCl6 (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhlo  začátkem dubna v rámci konference 36th Central European MNR Meeting ve Valticích. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries, s.r.o. SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Bližší informace najdete zde zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2023 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem devět původních vědeckých článků. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers the Structure and Dynamics of Biological Macromolecules, jejímiž korespondenčními autory jsou Mgr. Zdeněk, Kukačka, Ph.D. a RNDr. Petr Novák, Ph.D. (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 11. září tohoto roku na 24. Škole hmotnostní spektrometrie v Milovech (web), kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.. Všem členům autorského kolektivu srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2023 sponzorovala firma Bruker. Více informací o soutěži najdete zde

 

Cestovní grant SMMS na rok 2023 má výherce

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické udělili Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Výherkyněmi jsou PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. z Katedry analytické chemie FaF v Hradci Králové, UK s příspěvkem UHPSFC-MS/MS analysis of supercritical fluid Eucalyptus sp. Extract a Mgr. Anna Týčová, Ph.D. z Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně s příspěvkem Development of Efficient Coupling of Capillary Electrophoresis and Surface-Enhanced Raman Spectrometry (CE-SERS). Obě výherkyně se zúčastní konference 51st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2023 v německém Düsseldorfu. Srdečně gratulujeme. Bližší informace o cestovním grantu najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže na logo Školy hmotnostní spektrometrie

     Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM vyhlašuje soutěž na návrh loga Školy hmotnostní spektrometrie, bližší informace najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.