23. Škola hmotnostní spektometrie 2022

     Další ročník tradiční Školy hmotnostní spektrometrie, pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie v Praze se uskuteční v termínu 4. - 9. září 2022 v hotelu Orea Resort Devět Skal v Milovech. Další informace budou zveřejněny v průběhu března. 

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 7. března 2022. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde. Sponzorem soutěže pro rok 2022 je společnost Waters.

 

Soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky na rok 2022

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Bližší informace najdete zde.

 

Bulletin - prosinec 2021

     Další číslo bulletinu SSJMM najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2021

     Dne 1. prosince 2021 proběhlo online formou další kolo Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězem kategorie o nejlepší diplomovou práci se stal Ing. Petr Liška z Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně a vítězem kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stal Ing. Filip Ligmajer, Ph.D. z téhož pracoviště v Brně. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výhercům srdečně gratulujeme. Další výsledky soutěže najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2021 udělena

     V letošním ročníku soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše byla odbornou hodnotící komisí jako vítězná vybrána práce s názvem Drug Penetration Analysis on 3D Cell Cultures Using Fiducial-Based Semiautomatic Coregistration of MALDI MSI and Immunofluorescence Images, jejímiž autory jsou Markéta Machálková, Barbora Pavlatovská, Jan Michálek, Adam Pruška, Karel Štěpka, Tereza Nečasová, Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Michal Kozubek, Jan Šmarda, Jan Preisler a Jarmila Navrátilová (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 6. září tohoto roku na 22. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Jarmilou Navrátilovou. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2021 sponzorovala firma Amedis. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Petra Sedmery pro rok 2021

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2021 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 9 prací a vítězem se stal Ing. Jiří Brus, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Praze s kolektivem za práci s názvem Transferring Lithium Ions in the Nanochannels of Flexible Metal–Organic Frameworks Featuring Superchaotropic Metallacarborane Guests: Mechanism of Ionic Conductivity at Atomic Resolution (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne on-line 13. dubna 2021 od 13 hodin (link). SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Na druhém místě se umístil mezinárodní kolektiv pod vedením Lukáše Trantírka z CEITEC, Masarykova Univerzita, s prací "Insight into formation propensity of pseudocircular DNA G-hairpins" (abstrakt) a třetí místo obsadil mezinárodní tým pod vedením Václava Veverky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci "Molecular Mechanism of LEDGF/p75 Dimerization" (abstrakt). Letošní ročník byl sponzorován společností Teva Czech Industries s.r.o. a více informací o soutěži, pravidlech a výhercích najdete zde.

 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.