Skip to Content

 

Vyhlašujeme 2. ročník soutěže SMMS - 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (dále „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátového sdělení). Bližší informace najdete zde.

 

Kurzy vibrační spektroskopie 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina vibrační spektroskopie pořádá ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha kurz Měření vibračních spekter (14. - 18. ledna 2019) a Interpretace vibračních spekter (21. - 25. ledna 2019). Počet účastníků je omezený. Bližší informace najdete zde.

 

Nový bulletin SSJMM

     Nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete k přečtení zde.

 

Nabídka pracovní pozice

     Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž hledá odborného pracovníka do akreditované zkušební laboratoře. Bližší informace najdete  zde.

 

Volné postdoc pozice na University at Albany

     Bližší informace najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2018 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem třináct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry, jejímiž autory jsou Dominika Luptáková, Tomáš Pluháček, Miloš Petřík, Jiří Novák, Andrea Palyzová, Lucie Sokolová, Anton Škríba, Blanka Šedivá, Karel Lemr a Vladimír Havlíček Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 10. září tohoto roku na 19. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Vladimír Havlíček. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2018 sponzorovala společnost Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých vědců o nejlepší spektroskopickou práci v kategorii A - diplomová práce, a v kategorii B  - publikovaná původní práce, resp. soubor prací. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 3. října 2018. Bližší informace a potřebné formuláře najdete zde.

 

Bulletin SSJMM - červenec 2018

     Nové vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery za rok 2018 udělena

     V letošním roce bylo do soutěže o Cenu Petra Sedmery, která je udělována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance, přihlášeno 8 původních prací. Hlavní cenu získala práce s názvem Interpreting the Paramagnetic NMR Spectra of Potential Ru(III) Metallodrugs: Synergy between Experiment and Relativistic DFT Calculations autorského kolektivu: Jan Novotný, Martin Sojka, Stanislav Komorovsky, Marek Nečas a Radek Marek. Sponzorem letošního ročníku byla společnost Teva Czech Industries. Výhercům srdečně gratulujeme. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Optik Instruments - akce pro rok 2018

     Společnost Optik Instruments si Vás dovoluje pozvat na své akce a školení v roce 2018. Přehled najdete zde.

 Dr. Radut | page