Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 9. března 2020. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde. Sponzorem soutěže pro rok 2020 je společnost Shimadzu.

 

Výherci grantu SMMS 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vybraly společně jako výherce cestovního grantu  pro rok 2020 Mgr. Antonína Bednaříka, Ph.D. s prací Simple MALDI MS imaging of carbon-carbon double bonds positional isomers of phospholipids enabled by off-line tissue ozonization a Ing. Michaelu Chocholouškovou s prací A control of a quality of body fluids based on lipidomic anaylsis using LC-MS. Bližší informace najdete zde.

 

Cestovní grant IMSC - Journal of Mass Spectrometry Award 2020

     Podmínky soutěže o cestovní grant najdete zde.

 

Výherci soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019

     V letošním roce tradiční soutěže SSJMM pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie zvítězil v kategorii A - diplomová práce Mgr. Jindřich Pipek z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze s prací nazvanou Transport náboje v polovodičových detektorech záření. V kategorii B - publikované původní práce zvítězil Ing. Michal Horák ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně se souborem prací nazvaným Elektronová mikroskopie a spektroskopie plazmonických antén. Výhercům srdečně gratuluju a děkujeme za účast všem soutěžícím. Další výsledky a informace o soutěži najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery za rok 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž o Cenu Vladimíra Sedmery na rok 2020. Cena je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance od autora působícího v České republice. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 17. února 2020. Více informací o soutěži a pravidlech najdete zde.

 

Bulletin č.185

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vydává další číslo bulletinu, k prohlédnutí jej najdete zde.

 

Aktualizace webových stránek SSJMM

     Vážení návštěvníci a uživatelé stránek SSJMM, v současné době probíhá modernizace a aktualizace webových stránek Společnosti, proto se omlouváme za případné krátkodobé výpadky a nefunkčnost webových stránek. V případě dotazů pište prosím na immss(at)spektroskopie.cz. Děkujeme za pochopení a vaší trpělivost.

 

Kurz AAS II 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s VŠCHT Praha pořádá ve dnech 25. - 28. listopadu 2019 Kurz AAS II a příbuzných technik. Bližší informace a registrační formulář najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2019 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem sedm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography−Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples, jejímiž autory jsou Roman Hájek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa, Eva Cífková a Michal Holčapek (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 9. září tohoto roku na 20. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Michalem Holčapkem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2019 sponzorovala firma Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce s názvem Automated NMR resonance assignments and structure determination using a minimal set of 4D spectra (abstrakt), jejímiž autory jsou Thomas Evangelidis, Santrupti Nerli, Jiří Nováček, Andrew E. Brereton, P. Andrew Karplus, Rochelle R. Dotas, Vincenzo Venditti, Nikolas G. Sgourakis a Konstantinos Tripsianes. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. a SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.