Výherci soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019

     V letošním roce tradiční soutěže SSJMM pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie zvítězil v kategorii A - diplomová práce Mgr. Jindřich Pipek z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze s prací nazvanou Transport náboje v polovodičových detektorech záření. V kategorii B - publikované původní práce zvítězil Ing. Michal Horák ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně se souborem prací nazvaným Elektronová mikroskopie a spektroskopie plazmonických antén. Výhercům srdečně gratuluju a děkujeme za účast všem soutěžícím. Další výsledky a informace o soutěži najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery za rok 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž o Cenu Vladimíra Sedmery na rok 2020. Cena je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance od autora působícího v České republice. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 17. února 2020. Více informací o soutěži a pravidlech najdete zde.

 

Bulletin č.185

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vydává další číslo bulletinu, k prohlédnutí jej najdete zde.

 

Aktualizace webových stránek SSJMM

     Vážení návštěvníci a uživatelé stránek SSJMM, v současné době probíhá modernizace a aktualizace webových stránek Společnosti, proto se omlouváme za případné krátkodobé výpadky a nefunkčnost webových stránek. V případě dotazů pište prosím na immss(at)spektroskopie.cz. Děkujeme za pochopení a vaší trpělivost.

 

Kurz AAS II 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s VŠCHT Praha pořádá ve dnech 25. - 28. listopadu 2019 Kurz AAS II a příbuzných technik. Bližší informace a registrační formulář najdete zde.

 

Cestovní grant SMMS 2020 - 3. ročník

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje 3. ročník soutěže o cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy v oblasti separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Bližší informace najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2019 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem sedm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography−Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples, jejímiž autory jsou Roman Hájek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa, Eva Cífková a Michal Holčapek (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 9. září tohoto roku na 20. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Michalem Holčapkem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2019 sponzorovala firma Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce s názvem Automated NMR resonance assignments and structure determination using a minimal set of 4D spectra (abstrakt), jejímiž autory jsou Thomas Evangelidis, Santrupti Nerli, Jiří Nováček, Andrew E. Brereton, P. Andrew Karplus, Rochelle R. Dotas, Vincenzo Venditti, Nikolas G. Sgourakis a Konstantinos Tripsianes. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. a SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

 

Optik Instruments - pozvánky na akce 2019

     Pozvánky na semináře a školení od společnosti Optik Instruments pro rok 2019 najdete zde.

 

Cestovní grant SMMS 2019 - výsledky 2. ročníku soutěže

     Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2019 získávají Ing. Michaela Chocholoušková, Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice: Quantitative analysis of lipids in biological samples using HILIC-UHPLC/MS: optimization of sample preparation and validation (HPLC 2019, Milán, Itálie) a Ing. Štěpán Strnad, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT, Praha: Free floating sections - a new procedure of sample preparation for the study of neurodegenerative disorders by mass spectrometry imaging (OurCon VII Conference, Saint-Malo, Francie). Gratulujeme.  Bližší informace najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.