Skip to Content

 

Bulletin SSJMM - únor 2017

     Nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je k dispozici zde.

 

Studentský cestovní grant na HPLC 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci prodlužuje termín do 28. února 2017 k podání žádostí o studentský cestovní grant jako podporu účasti na konferenci HPLC 2017, která se uskuteční 18. - 22. června v Praze. Žádosti zasílejte na email immss@spektroskopie.cz. Bližší informace najdete zde.

 

HPST eNews 17-1

     Nejnovější číslo HPST eNews je k dispozici zde.

 

Spravodaj SSS - č. 23

     Nejnovější číslo Spravodaje Slovenské spektroskopické společnosti najdete zde.

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2016

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie proběhla 2. prosince 2016 v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. V kategorii diplomových prací bylo přihlášeno 8 prací a zvítězila práce Mgr. Barbory Svatošové s názvem Analýza antarktických otolitů pomocí hmotnostní spektrometrie. V kategorii publikovaných prací se soutěže zúčastnilo 9 soutěžících a zvítězil RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. s prací nazvanou Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor. Všem účastníkům děkujeme za pěkné prezentace a výhercům blahopřejeme. Více informací o soutěži a výsledcích najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Sponzorem soutěže pro rok 2017 je společnost Bruker. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 6. března 2017. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina nukleární magnetické rezonance, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery. Do soutěže může být přihlášena každá práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Termín zasílání přihlášek byl stanoven do 28. února 2017 a bližší informace o soutěži najdete zde.

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2016

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem šestnáct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography−Mass Spectrometry (abstrakt), jejímiž autory jsou Miroslav Lísa a Michal Holčapek. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 7. září tohoto roku na 17. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Miroslav Lísa (Univerzita Pardubice). Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2016 sponzorovala firma Waters. Více informací o soutěži najdete zde.

 Dr. Radut | page