Skip to Content

 

Smuteční oznámení

    S velkým zármutkem přinášíme smutnou zprávu, že v neděli 20. srpna ve věku nedožitých 88 let náhle zemřel pan doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc.. Poslední rozloučení s tímto jedinečným člověkem proběhne v pátek 25. srpna od 13:20 v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci by tímto ráda vyjádřila hlubokou a upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.

 

Bulletin SSJMM - č. 176

     Nové vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Soutěž mladých spektroskopiků 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých vědců v oboru spektroskopie. Soutěž má dvě kategorie - kategorii diplomových prací a v kategorii publikovaných prací. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 4. října 2017. Bližší informace a formuláře najdete zde.

 

18. Škola hmotnostní spektrometrie - vložen program akce

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J.  Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 18. Školu hmotnostní spektrometrie,  která se uskuteční ve dnech 11. - 15. září 2017 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Novinkou je kurz interpretace EI spekter, který proběhne na stejném místě 10. - 11. září. Na obě akce se lze přihlásit i odděleně. Více informací najdete zde.

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2018

   Další ročník WInter Conference on Plasma Spectrochemistry se uskuteční 8. - 13. ledna 2018 na Amelia Island, Florida. Bližší informace najdete zde.

 

Nabídka doktorské / postdoc pozice - Katedra analytické chemie UPCE

     Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hledá zájemce na doktoradské studium s řešením tématiky Lipidomická analýza hmotnostní spektrometrií - více informací zde a zároveň nabízí na stejné téma postdoktorandské pozice - více zde nebo na webu holcapek.upce.cz.

 

Vítěz Ceny Petra Sedmery 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje každoročně cenu za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance, Cenu Petra Sedmery (více o soutěži). V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 7 vědeckých prací, z nichž odborná komise vybrala jako vítěznou práci, jejímiž autory jsou Petr Tesina, Kateřina Čermáková, Magdalena Hořejší, Kateřina Procházková, Milan Fábry, Subhalakshmi Sharma, Frauke Christ, Jonas Demeulemeester, Zeger Debyser, Jan De Rijck, Václav Veverka a Pavlína Řezáčová s názvem Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif (text práce). Cena bude předána 23. dubna 2017 na konferenci 32nd NMR Valtice. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

Optik Instruments - Akce 2017

     Společnost Optik Instruments přináší pozvánku na školení a setkání, která pořádá v roce 2017. Bližší informace zde.

 Dr. Radut | page