Skip to Content

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery, která je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 15. března 2018. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metody hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 5. března 2018. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Studentský cestovní grant na konferenci IMSC 2018 ve Florencii

     International Mass Spectrometry Foundation nabízí možnost získat cestovní grant pro účast na IMSC 2018 ve Florencii. Bližší informace najdete zde.

 

Grant SMMS

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (dále „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátového sdělení).  Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2018. Více informací najdete zde.

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2017

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnila 30. listopadu v prostorách děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně a čestným předsedou byl doc. RNDr. Ivan Novotný, CSc. Do letošního ročníku se přihlásilo v kategorii diplomových prací 10 studentů. První cenu získala Mgr. Lenka Kubíčková z Laboratoře Mössbauerovy spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Také v kategorii publikovaných prací a jejich souborů bylo přihlášeno 10 soutěžících, vítězem se stal RNDr. Martin Kozák, Ph.D. z Katedry chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Oceněným srdečně gratulujeme, další pořadí soutěže můžete najít zde. Souhrny nejlepších prací budou publikovány v Bulletinu č. 178.

 

Studentská soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

     Další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka proběhne ve dnech 7. - 8. února 2018 a pořadatelem bude tým z Ústavu analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze. Termín odeslání závazné přihlášky byl stanoven na 30. prosince 2017. Bližší informace najdete zde.

 

Postdoc pozice ve skupině hmotnostní spektrometrie Univerzity Pardubice

     Přinášíme informaci o volné postdoc pozici ve skupině hmotnostní spektrometrie prof. Michala Holčapka na univerzitě v Pardubicích. Bližší informace najdete zde

 

22. mezinárodní konference hmotnostní spektrometrie IMSC 2018

     Byla zahájena registrace včetně podávání abstraktů na IMSC 2018 (http://www.imsc2018.it/), která se bude konat v italské Florencii ve dnech 26. - 31. srpna 2018. S případnými nominacemi na Thomsonovu cenu (info) a cenu Curt Brunnée (info) se obracejte na sekci hmotnostní spektrometrie SSJMM do 15. prosínce 2017. Doktorandi mohou požádat o cestovní grant JMS Travel Award (info).

 

Metrohm Young Chemist Award 2018

     Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

 

Měření a interpretace vibračních spekter 2018  -  vloženy předběžné programy

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina vibrační spektroskopie ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádají tradiční kurzy Měření vibračních spekter - 15. - 19. ledna 2018 a Interpretace vibračních spekter - 22. - 26. ledna 2018. Bližší informace a registraci najdete zde.

 

16. Česko - slovenská spektroskopická konference 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci se Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou pořádá 16. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 27. - 31. května 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Bližší informace o akci najdete na webových stránkách http://16cssc2018.spektroskopie.cz .

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.

 Dr. Radut | page