Důležité upozornění !

Vzhledem k probíhající situaci kolem nákazy, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 Vás chceme informovat, že registrace a příprava plánovaných akcí se nepozastavují, ale nadále pokračují. Avšak díky vzniklé situaci nemůžeme momentálně garantovat konání akcí, a proto bylo rozhodnuto, že faktury za účast Vám budou zaslány až po potvrzení konání akcí. V případě, že akce bude zrušena vlivem nákazy způsobenou koronavirem, nebude za registraci požadován žádný storno poplatek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Série spektroskopických webinářů Optik Instruments - podzim 2020

     Společnost Optik Instruments pořádá sérii aplikačně zaměřených webinářů týkajících se využití FTIR a Ramanovy spektrometrie v různých oblastech vědy, výzkumu i průmyslu. Bližší informace najdete zde.

 

Odběry vzorků 2020

     Společnost 2THETA a VŠB-TU Ostrava pořádají ve dnech 7. - 10. září 2020 v Lednici kurz Odběry vzorků 2020. Bližší informace najdete zde.

 

Bulletin SSJMM - květen 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci přináší další číslo tradičního bulletinu - ke stažení zde.

 

XXII. Slovensko-česká spektroskopická konference 2020 - zrušeno

     Bohužel vás musíme informovat, že z důvodu pandemie koronaviru se XXII. SČSK v roce 2020 neuskuteční.

 

Kurz laserové ablace 2020 - zrušeno

     Z důvodu současné situace byl Kurz laserové ablace, který se měl konat 1. - 4. června 2020 zrušen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice pořádá další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, která se uskuteční 13. - 18. září v Srní na Šumavě. Bližší informace najdete na webových stránkách akce zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2020

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2020 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce mezinárodního týmu pod vedením prof. Lukáše Žídka z CEITEC, Masarykovy univerzity s názvem Quantitative Conformational Analysis of Functionally Important Electrostatic Interactions in the Intrinsically Disordered Region of Delta Subunit of Bacterial RNA Polymerase, publikovaná v Journal of American Chemical Society (abstract). SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

Cena je sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. Vzhledem k tomu, že se tradiční konference NMR Valtice kvůli epidemii koronaviru v letošním roce neuskuteční, proběhne slavnostní předání ceny spojené s přednáškou autora v pozdějším termínu.

 

Nabídka přístrojů společnosti Anton Paar k výzkumu SARS-CoV-2

     Společnost Anton Paar nabízí bezplatné zapůjčení přístrojů pro výzkum koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Bližší informace najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 9. března 2020. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde. Sponzorem soutěže pro rok 2020 je společnost Shimadzu.

 

Výherci grantu SMMS 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vybraly společně jako výherce cestovního grantu  pro rok 2020 Mgr. Antonína Bednaříka, Ph.D. s prací Simple MALDI MS imaging of carbon-carbon double bonds positional isomers of phospholipids enabled by off-line tissue ozonization a Ing. Michaelu Chocholouškovou s prací A control of a quality of body fluids based on lipidomic anaylsis using LC-MS. Bližší informace najdete zde.

 

Cestovní grant IMSC - Journal of Mass Spectrometry Award 2020

     Podmínky soutěže o cestovní grant najdete zde.

 

Výherci soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019

     V letošním roce tradiční soutěže SSJMM pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie zvítězil v kategorii A - diplomová práce Mgr. Jindřich Pipek z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze s prací nazvanou Transport náboje v polovodičových detektorech záření. V kategorii B - publikované původní práce zvítězil Ing. Michal Horák ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně se souborem prací nazvaným Elektronová mikroskopie a spektroskopie plazmonických antén. Výhercům srdečně gratuluju a děkujeme za účast všem soutěžícím. Další výsledky a informace o soutěži najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2019 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem sedm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography−Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples, jejímiž autory jsou Roman Hájek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa, Eva Cífková a Michal Holčapek (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 9. září tohoto roku na 20. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Michalem Holčapkem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2019 sponzorovala firma Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.