Bulletin SSJMM - únor 2021

     Další číslo bulettinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Pozvánka na přednášku

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Ústav chemie PřF MU, Národní centrum pro výzkum biomolekul a Odborná skupina analytické chemi České společnosti chemické společně zvou na přednášku vítěze soutěže "O cenu Petra Sedmery 2020" prof. Mgr. Lukáše Žídka, Ph.D. s názvem Conformational Analysis of Electrostatic Interactions in an Intrinsically Disordered Protein (abstrakt), která se uskuteční 4. března od 14:00 online - link na připojení.

 

Škola hmotnostní spektrometrie 2021

     V současné době probíhají přípravy dalšího ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, která by se měla konat 5. - 10. září 2021 opět na hotelu Srní, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Spuštění registrace předpokládáme v průběhu března. Vše bude samozřejmě probíhat s ohledem na vývoj epidemiologické situace a dokud nebude jistota konání akce, nebudou prováděny žádné fakturace. O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

BMSS Virtual Lipidomic SIG semináře 2021

     Britská společnost hmotnostní spektrometrie pořádá sérii online seminářů, více informací najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše pro rok 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Termín odeslání přihlášky je nejpozději do 8. března 2021. Sponzorem letošního ročníku je společnost Amedis. Bližší informace o pravidlech soutěže a výsledky minulých ročníků najdete zde.

 

11th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

     Další ročník konference EMSLIBS se uskuteční 29. listopadu až 2. prosince 2021 ve španělském městě Gijón. Bližší informace najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Petra Sedmery pro rok 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery, která je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2021 je 28. února 2021. Soutěžní práce posílejte na adresu kuzma@biomed.cas.cz. Více informací o soutěži a pravidlech najdete zde.

 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2020. Vzhledem k aktuální situaci se soutěž uskuteční až během prvního pololetí roku 2021. Pokud by nebylo možné soutěž ani v tomto termínu uspořádat, bude tento ročník spojen s ročníkem 2021. Bližší informace již brzy.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem osm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath, jejímiž autory jsou Patrik Španěl, Anatolii Spesyvyi a David Smith (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září tohoto roku na 21. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Patrikem Španělem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2020 sponzorovala firma Shimadzu. Více informací o soutěži najdete zde.

 

21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice pořádá další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, která se uskuteční 13. - 18. září v Srní na Šumavě. Bližší informace najdete na webových stránkách akce zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2020

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2020 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce mezinárodního týmu pod vedením prof. Lukáše Žídka z CEITEC, Masarykovy univerzity s názvem Quantitative Conformational Analysis of Functionally Important Electrostatic Interactions in the Intrinsically Disordered Region of Delta Subunit of Bacterial RNA Polymerase, publikovaná v Journal of American Chemical Society (abstract). SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

Cena je sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. Vzhledem k tomu, že se tradiční konference NMR Valtice kvůli epidemii koronaviru v letošním roce neuskuteční, proběhne slavnostní předání ceny spojené s přednáškou autora v náhradním termínu během podzimu.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.