Skip to Content

 

Měření a interpretace vibračních spekter 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina vibrační spektroskopie ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádají tradiční kurzy Měření vibračních spekter - 15. - 19. ledna 2018 a Interpretace vibračních spekter - 22. - 26. ledna 2018. Bližší informace a registraci najdete zde.

 

16. Česko - slovenská spektroskopická konference 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci se Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou pořádá 16. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 27. - 31. května 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Bližší informace o akci najdete na webových stránkách http://16cssc2018.spektroskopie.cz .

 

Bulletin SSJMM - č. 177

     Nové vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje každoročně cenu za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, Cenu Vladimíra Hanuše (více o soutěži). V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 12 článků, z nichž odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing (abstrakt), jejímiž autory jsou Petr Pompach, Oldřich Benada, Michal Rosůlek, Petra Darebná, Jiří Hausner, Viktor Růžička, Michael Volný a Petr Novák. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny dne 12. září 2017 na 18. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena dr. Michaelem Volným formou přednášky. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.

 

Soutěž mladých spektroskopiků 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých vědců v oboru spektroskopie. Soutěž má dvě kategorie - kategorii diplomových prací a v kategorii publikovaných prací. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 4. října 2017. Bližší informace a formuláře najdete zde.

 

18. Škola hmotnostní spektrometrie

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J.  Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 18. Školu hmotnostní spektrometrie,  která se uskuteční ve dnech 11. - 15. září 2017 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Novinkou je kurz interpretace EI spekter, který proběhne na stejném místě 10. - 11. září. Na obě akce se lze přihlásit i odděleně. Více informací najdete zde.

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2018

   Další ročník WInter Conference on Plasma Spectrochemistry se uskuteční 8. - 13. ledna 2018 na Amelia Island, Florida. Bližší informace najdete zde.

 

Optik Instruments - Akce 2017

     Společnost Optik Instruments přináší pozvánku na školení a setkání, která pořádá v roce 2017. Bližší informace zde.

 Dr. Radut | page