Cestovní Grant SMMS na rok 2023

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Bližší informace najdete zde.    

 

Vyhlášení soutěže na logo Školy hmotnostní spektrometrie

     Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM vyhlašuje soutěž na návrh loga Školy hmotnostní spektrometrie, bližší informace najdete zde.

 

Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem jedenáct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer, jejímž korespondenčním autorem je prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 5. září tohoto roku na 23. Škole hmotnostní spektrometrie v Milovech (web), kde byla vítězná práce představena formou přednášky. Michalovi Holčapkovi i všem členům rozsáhlého autorského kolektivu srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2022 sponzorovala firma Waters. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2022

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník souteže o nejlepší práci mladých autorů do 35 let v oboru spektroskopie, a to v kategorii diplomová práce a v kategorii publikované původní odborné práce, resp. soubor prací. Termín podání přihlášky je do 4. října. Bližší informace najdete zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2022

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2022 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 5 prací, které odborná porota vyhodnotila takto: 1. místo získává práce mezinárodního kolektivu přihlášená korespondenčním autorem RNDr. Zdeňkem Tošnerem, Ph.D.  z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s názvem Maximizing efficiency of dipolar recoupling in solid-state NMR using optimal control sequences (abstrakt). 2. místo získává článek ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i, přihlášený Janem Novotným (abstrakt) a 3. místo získává práce z výzkumné skupiny Radka Marka, CEITEC MU (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne 25. dubna 2022 v rámci konference 35th Central European MNR Meeting ve Valticích. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries, s.r.o. SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Bližší informace najdete zde zde.

 

23. Škola hmotnostní spektometrie 2022

     23. ročník tradiční Školy hmotnostní spektrometrie, pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, tentokrát ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie v Praze se uskuteční v termínu 4. - 9. září 2022 v hotelu Orea Resort Devět Skal v Milovech. Další informace najdete zde.

 

Výsledky soutěže o Grant SMMS za rok 2022

     Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2022 získávají: Ing. Ondřej Peterka, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice s prací Quantitative Analysis of Lipids in Human Plasma Using Derivatization with H5/D5-Benzoyl Chloride and RP-UHPLC/MS (IMSC 2022, Maastricht, Holandsko) a RNDr. Jana Vítků, Ph.D., Endokrinologický ústav, Praha s příspěvkem Comparison of newly developed and validated LC-MS/MS methods for determination of plasma estrogens for clinical and scientific purposes (HPLC 2022, San Diego, CA, USA). Srdečně výhercům gratulujeme. Bližší informace o soutěži najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2021

     Dne 1. prosince 2021 proběhlo online formou další kolo Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězem kategorie o nejlepší diplomovou práci se stal Ing. Petr Liška z Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně a vítězem kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stal Ing. Filip Ligmajer, Ph.D. z téhož pracoviště v Brně. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výhercům srdečně gratulujeme. Další výsledky soutěže najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.