Skip to Content

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2017

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnila 30. listopadu v prostorách děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně a čestným předsedou byl doc. RNDr. Ivan Novotný, CSc. Do letošního ročníku se přihlásilo v kategorii diplomových prací 10 studentů. První cenu získala Mgr. Lenka Kubíčková z Laboratoře Mössbauerovy spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Také v kategorii publikovaných prací a jejich souborů bylo přihlášeno 10 soutěžících, vítězem se stal RNDr. Martin Kozák, Ph.D. z Katedry chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Oceněným srdečně gratulujeme, další pořadí soutěže můžete najít zde. Souhrny nejlepších prací budou publikovány v Bulletinu č. 178.

 

Heyrovsky Memorial Lecture

     Katedra analytické chemie PřF UK si vás dovoluje pozvat na Heyrovsky Memorial Lecture s názvem Solid State Electroanalysis - Rooted in Polarography and Reaching New Horizons of Fundamental and Applied Electrochemistry, kterou přednese v rámci série přednášek Quo Vadis Chemie prof. Dr. Fritz Scholz. Přednáška se uskuteční 12. prosince od 14:00 na Chemickém ústavu PřF UK v Praze. Bližší informace najdete zde.

 

Cena Metrohm 2017

     Společnost Metrohm Česká republika ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické vyhlašuje 6. ročník soutěže Cena Metrohm 2017 za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika a za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie. Bližší informace najdete zde a přihlášku posílejte do 30. prosince 2017.

 

Přednáška prof. Joachima Franka - laureáta Nobelovy ceny za chemii 2017

     Rádi bychom vás jménem VŠCHT Praha pozvali na přímý přenos nobelovské přednášky ze švédské Uppsala University, kterou přednese letošní laureát Nobelovy ceny za chemii prof. Joachim Frank z Columbia University. Přednáška bude na téma kryoelektronové mikroskopie a přímému přenosu bude předcházet krátký úvod do tématiky od laureátky Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR, Dr. Michaely Rumlové z VŠCHT Praha. Přednáška se uskuteční 13. prosince od 10:00 v posluchárně BIII na VŠCHT v Praze. Bližší informace najdete zde.

 

Studentská soutěž O cenu Karla Štulíka 2018

     Další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka proběhne ve dnech 7. - 8. února 2018 a pořadatelem bude tým z Ústavu analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze. Termín odeslání závazné přihlášky byl stanoven na 30. prosince 2017. Bližší informace najdete zde.

 

Postdoc pozice ve skupině hmotnostní spektrometrie Univerzity Pardubice

     Přinášíme informaci o volné postdoc pozici ve skupině hmotnostní spektrometrie prof. Michala Holčapka na univerzitě v Pardubicích. Bližší informace najdete zde

 

22. mezinárodní konference hmotnostní spektrometrie IMSC 2018

     Byla zahájena registrace včetně podávání abstraktů na IMSC 2018 (http://www.imsc2018.it/), která se bude konat v italské Florencii ve dnech 26. - 31. srpna 2018. S případnými nominacemi na Thomsonovu cenu (info) a cenu Curt Brunnée (info) se obracejte na sekci hmotnostní spektrometrie SSJMM do 15. prosínce 2017. Doktorandi mohou požádat o cestovní grant JMS Travel Award (info).

 

Metrohm Young Chemist Award 2018

     Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

 

Měření a interpretace vibračních spekter 2018  -  vloženy předběžné programy

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina vibrační spektroskopie ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádají tradiční kurzy Měření vibračních spekter - 15. - 19. ledna 2018 a Interpretace vibračních spekter - 22. - 26. ledna 2018. Bližší informace a registraci najdete zde.

 

16. Česko - slovenská spektroskopická konference 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci se Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou pořádá 16. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 27. - 31. května 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Bližší informace o akci najdete na webových stránkách http://16cssc2018.spektroskopie.cz .

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje každoročně cenu za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, Cenu Vladimíra Hanuše (více o soutěži). V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 12 článků, z nichž odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing (abstrakt), jejímiž autory jsou Petr Pompach, Oldřich Benada, Michal Rosůlek, Petra Darebná, Jiří Hausner, Viktor Růžička, Michael Volný a Petr Novák. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny dne 12. září 2017 na 18. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena dr. Michaelem Volným formou přednášky. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.

 Dr. Radut | page