Skip to Content

 

Bulletin č. 182 - únor 2019

     Vyšlo nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, které si můžete stáhnout zde.

 

Nabídka pracovní pozice

     Státní veterinární ústav Olomouc, pracoviště Kroměříž, hledá odborného VŠ pracovníka pro akreditovanou zkušební laboratoř. Bližší informace najdete zde.

 

Upozornění na predátorskou konferenci

     Konference s názvem "10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy", která proběhne v červenci v Aucklandu, má oficiální webové stránky www.icavs.org. Konference se stejným názvem, pořádaná společností WASET v dubnu v Římě zahrnuje ve svém programu humanitní a sociální vědy a má webovou adresu https://waset.org/conference/2019/04/rome/ICAVS.

 

prof. Lumír Sommer jubilantem

     Emeritní profesor Ústavu chemie MU, prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., oslaví 19. ledna 2019 devadesáté narozeniny. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci mu tímto přeje nadále hodně zdraví a životní vitality. Krátký medailonek o životě prof. Sommera najdete zde.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž o Cenu Petra Sedmery pro rok 2019 za nejlepší publikovanou práci v oblasti nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka soutěže je stanovena na 15. února 2019. Sponzorem Ceny Petra Sedmery je společnost Teva Czech Industries, s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 11. března 2019. Sponzorem Ceny Vladimíra Hanuše je společnost Pragolab s.r.o.. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádala koncem loňského roku tradiční soutěž mladých vědců o nejlepší spektroskopickou práci. V kategorii A - diplomové práce zvítězil Mgr. Antonín Knížek z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. s prací Experimentální studium chemické evoluce biomolekul v podmínkách rané Země. V kategorii B - publikované práce byla udělena 2 první místa, a to RNDr. Janu Rejškovi, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci s názvem Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie, a Ing. Lucii Habartové, Ph.D. z Ústavu analytické chemie, Vysoké škola chemicko-technologické v Praze za práci Chiroptická spektroskopie biotekutin jako podpůrný nástroj klinické diagnostiky. Všem soutěžících děkujeme za vynikající prezentace a výhercům gratulujeme. Více výsledků a informací o soutěži najdete zde, fotogalerii zde.

 

Vyhlašujeme 2. ročník soutěže SMMS - 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (dále „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátového sdělení). Bližší informace najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2018 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem třináct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry, jejímiž autory jsou Dominika Luptáková, Tomáš Pluháček, Miloš Petřík, Jiří Novák, Andrea Palyzová, Lucie Sokolová, Anton Škríba, Blanka Šedivá, Karel Lemr a Vladimír Havlíček Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 10. září tohoto roku na 19. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Vladimír Havlíček. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2018 sponzorovala společnost Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery za rok 2018 udělena

     V letošním roce bylo do soutěže o Cenu Petra Sedmery, která je udělována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance, přihlášeno 8 původních prací. Hlavní cenu získala práce s názvem Interpreting the Paramagnetic NMR Spectra of Potential Ru(III) Metallodrugs: Synergy between Experiment and Relativistic DFT Calculations autorského kolektivu: Jan Novotný, Martin Sojka, Stanislav Komorovsky, Marek Nečas a Radek Marek. Sponzorem letošního ročníku byla společnost Teva Czech Industries. Výhercům srdečně gratulujeme. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 Dr. Radut | page