23rd IMSC 2020 in RIo de Janeiro has been cancelled

   The 23rd IMSC2020 (Rio de Janeiro)  has been cancelled by agreement of the Local Organising committee and the Executive Board of the IMSF. The 24th IMSC2022  in Maastricht remains on schedule for 27 Aug-2 Sept 2022 is open for registration and abstract submission. View website.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězové obou kategorií budou mít přednášku a hrazenou účast (účastnický poplatek a ubytování) na konferenci European Symposium on Analytical Spectrometry 2022 & 17. Česko-Slovenské spektroskopické konferenci, která se uskuteční 4.–9. září 2022 v Brně. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 6. října 2021 a bližší informace k soutěži najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2020

     Ve dnech 18. a 21 června 2021 proběhlo online formou další kolo Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězkou kategorie o nejlepší diplomovou práci se stala Ing. Karolína Salvadori z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze a vítězkou kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stala Ing. Pavlína Modlitbová, Ph.D. ze CEITEC VUT Brno. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výherkyním srdečně gratulujeme. Další výsledky soutěže najdete zde.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Petra Sedmery pro rok 2021

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2021 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 9 prací a vítězem se stal Ing. Jiří Brus, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Praze s kolektivem za práci s názvem Transferring Lithium Ions in the Nanochannels of Flexible Metal–Organic Frameworks Featuring Superchaotropic Metallacarborane Guests: Mechanism of Ionic Conductivity at Atomic Resolution (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne on-line 13. dubna 2021 od 13 hodin (link). SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Na druhém místě se umístil mezinárodní kolektiv pod vedením Lukáše Trantírka z CEITEC, Masarykova Univerzita, s prací "Insight into formation propensity of pseudocircular DNA G-hairpins" (abstrakt) a třetí místo obsadil mezinárodní tým pod vedením Václava Veverky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci "Molecular Mechanism of LEDGF/p75 Dimerization" (abstrakt). Letošní ročník byl sponzorován společností Teva Czech Industries s.r.o. a více informací o soutěži, pravidlech a výhercích najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše pro rok 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Termín odeslání přihlášky je nejpozději do 8. března 2021. Sponzorem letošního ročníku je společnost Amedis. Bližší informace o pravidlech soutěže a výsledky minulých ročníků najdete zde.

 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem osm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath, jejímiž autory jsou Patrik Španěl, Anatolii Spesyvyi a David Smith (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září tohoto roku na 21. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Patrikem Španělem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2020 sponzorovala firma Shimadzu. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.