Heyrovského přednáška 2020

     Katedra analytické chemie PřF UK v Praze zve na přednášku s názvem Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení, kterou online přednese Bohdan Josypčuk, Ph.D. v úterý 8. prosince od 14:00. Bližší informace a odkaz na stream najdete zde.

 

Bulletin č. 188

     Nové číslo bulletinu SSJMM najdete zde.
 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2020. Vzhledem k aktuální situaci se soutěž uskuteční až během prvního pololetí roku 2021. Pokud by nebylo možné soutěž ani v tomto termínu uspořádat, bude tento ročník spojen s ročníkem 2021. Bližší informace již brzy.

 

Online semináře Britské společnosti MS

     Informace o bezplatných online seminářích Virtual MSIS OurCon MS Imaging Seminars 2020 najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem osm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath, jejímiž autory jsou Patrik Španěl, Anatolii Spesyvyi a David Smith (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září tohoto roku na 21. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Patrikem Španělem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2020 sponzorovala firma Shimadzu. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Série spektroskopických webinářů Optik Instruments - podzim 2020

     Společnost Optik Instruments pořádá sérii aplikačně zaměřených webinářů týkajících se využití FTIR a Ramanovy spektrometrie v různých oblastech vědy, výzkumu i průmyslu. Bližší informace najdete zde.

 

XXII. Slovensko-česká spektroskopická konference 2020 - zrušeno

     Bohužel vás musíme informovat, že z důvodu pandemie koronaviru se XXII. SČSK v roce 2020 neuskuteční.

 

Kurz laserové ablace 2020 - zrušeno

     Z důvodu současné situace byl Kurz laserové ablace, který se měl konat 1. - 4. června 2020 zrušen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice pořádá další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, která se uskuteční 13. - 18. září v Srní na Šumavě. Bližší informace najdete na webových stránkách akce zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2020

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2020 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce mezinárodního týmu pod vedením prof. Lukáše Žídka z CEITEC, Masarykovy univerzity s názvem Quantitative Conformational Analysis of Functionally Important Electrostatic Interactions in the Intrinsically Disordered Region of Delta Subunit of Bacterial RNA Polymerase, publikovaná v Journal of American Chemical Society (abstract). SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

Cena je sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. Vzhledem k tomu, že se tradiční konference NMR Valtice kvůli epidemii koronaviru v letošním roce neuskuteční, proběhne slavnostní předání ceny spojené s přednáškou autora v náhradním termínu během podzimu.

 

Nabídka přístrojů společnosti Anton Paar k výzkumu SARS-CoV-2

     Společnost Anton Paar nabízí bezplatné zapůjčení přístrojů pro výzkum koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Bližší informace najdete zde.

 

Výherci soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2019

     V letošním roce tradiční soutěže SSJMM pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie zvítězil v kategorii A - diplomová práce Mgr. Jindřich Pipek z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze s prací nazvanou Transport náboje v polovodičových detektorech záření. V kategorii B - publikované původní práce zvítězil Ing. Michal Horák ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně se souborem prací nazvaným Elektronová mikroskopie a spektroskopie plazmonických antén. Výhercům srdečně gratuluju a děkujeme za účast všem soutěžícím. Další výsledky a informace o soutěži najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.