Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

  2020

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Karolína Salvadori, Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Příprava, spektroskopické a elektrochemické studium nových potencionálních receptorů aniontů založených na močovinovém strukturním motivu

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Marián Betušiak, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Jana Hrnčířová, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

název práce: Optimalizace aktivních systémů tvořených Ag nanočásticemi pro detekci bilirubinu a monitorování jeho fotochemického rozkladu metodou povrchem zesíleného Ramanova rozptylu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Pavlína Modlitbová, Ph.D., Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

název souboru prací: Inovativní aplikace spektroskopie laserem buzeného plazmatu: od prvkového mapování rostlin po bioimaging s využitím nanočástic

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Erik Képeš, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

název souboru prací: Development of Methodology for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Peter Urbanovský, Ph.D., Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

název souboru prací: Komplexy makrocyklických ligandov odvodených od cyklénu

  • RNDr. Michaela Kuchynka (Tvrdoňová), Ph.D., Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno

název souboru prací: Vývoj metod pro stanovení proteinů v biologických vzorcích se zaměřením na nádorová onemocnění pomocí LA-ICP-MS

 

 

Abstrakta oceněných prací najdete v Bulletinu č. 191.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005