Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2010

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Helena Reichlová, Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK Univerzity Karlovy

název práce: Ultrarychlá laserová spektroskopie feromagnetického polovodiče GaMnAs

  • Ing. Irena Špendlíková, Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT

název práce: Studium extrakčních vlastností činidel perspektivních pro proces Partitioning

2. cena v kategorii diplomových prací

  • neudělena

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Tomáš Kratochvíl, Ústav environmentálního a chemického inženýrství FCHT Univerzity Pardubice

název práce: Prvková analýza práškových vzorků ve formě tenké vrstvy pomocí LIBS spektrometrie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Jaroslav Pól, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

název práce: Mikročipy pro hmotnostní spektrometrii

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Jana Preclíková, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky MFF Univerzity Karlovy

název práce: Interakce ultrakrátkých laserových pulsů s polovodičovými nanostrukturami

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Lucie Ducháčková, Katedra organické a jaderné chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Vlastnosti bipyridin-N,N´-dioxidů v plynné fázi

  • Ing. Martin Strohalm, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

název práce: mMass - open-source platforma pro precizní analýzu hmotnostních spekter

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 150.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005