Spektroskopická společnost Jana Marka Marci - SSJMM

 

Sekce a skupiny

Sekce atomové spektroskopie

Organizační výbor

Sekce molekulové spektroskopie

Odborné skupiny a jejich předsedové

Sekce hmotnostní spektrometrie

Pracovní výbor

Sekce speciálních spektroskopických metod

Odborné skupiny a jejich předsedové

Specializované komise