4. Škola rentgenové mikroanalýzy

3. - 5. října 2023

 

Škola se zaměřuje na základní teorii i praktické použití elektronové mikroanalýzy

pro studium zejména anorganických materiálů.

 

Hlavní témata

  • interakce rychlých elektronů s materiálem preparátů (rozptyl a brzdění elektronů, sekundární elektrony)
  • vznik a vlastnosti rtg. záření
  • metody rtg. spektrometrie (WDS, EDS)
  • zpracování a použití rtg. spekter
  • metody kvantitativní analýzy
  • rtg.  mikroanalýza v transmisním elektronovém mikroskopu
  • aplikace

Praktické demonstrace v laboratořích

  • Fyzikální ústav AV ČR, Praha 6 - Střešovice
  • Geologický ústav AV ČR, Praha 6 – Suchdol
  • Ústav petrologie a strukturní geologie Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2 - Albertov

Maximální kapacita: 30 účastníků (omezeno s ohledem na kapacity laboratoří)

 

Registrační poplatek

Členové SSJMM - 6000,- Kč s DPH

Studenti - 6000,- Kč s DPH

Ostatní účastníci - 7500,- Kč s DPH

Cena zahrnuje přednášky, demo, sborník přednášek, 2 x společný oběd, 1x společná večeře.

 

Místo konání

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, Praha 8 - Libeň

 

Doporučené ubytování

Hotel Mazanka (rezervaci si účastník provádí individuálně)

 

Organizační výbor

Mgr. Karel Jurek, CSc.

prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc.

Ing. Markéta Jarošová, Ph.D.

 

Informace ohledně fakturace:  Tomáš Vašina  - email: immss(at)spektroskopie.cz

 

REGISTRACE BYLA UZAVŘENA