Spektroskopická společnost Jana Marka Marci - SSJMM

   

je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti (stanovy společnosti). SSJMM byl založena roku 1949 (více z historie)

 

 

 

SEKCE A SKUPINY

 

PŘEDSEDNICTVO SSJMM

      ČLENOVÉ - VEDOUCÍ SEKCÍ

 

HLAVNÍ VÝBOR

 

REVIZNÍ KOMISE

 

REDAKČNÍ RADA BULLETINU

-----------------------------------------------------------------------