Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

odborná skupina vibrační spektroskopie

ve spolupráci

  s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha

 

pořádá kurzy

 

Měření vibračních spekter

8. - 12. leden 2024

 

a

 Interpretace vibračních spekter

15. - 19. leden 2024

 

VŠCHT Praha 6, Technická 5, budova A

 

 

VÍCE INFORMACÍ