Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

odborná skupina vibrační spektroskopie

ve spolupráci

  s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha

 

pořádá kurzy

 

Měření vibračních spekter

15. - 19. leden 2018

 

a

 Interpretace vibračních spekter

22. - 26. leden 2018

 

VŠCHT Praha 6, Technická 5, budova A

 

 

VÍCE INFORMACÍ

 

Děkujeme sponzorům kurzů, kterými  jsou společnosti

Nicolet CZ s.r.o., Optik Instruments a Renishaw