Kurz ICP 2023

29. května - 1. června 2023

 

Program ke stažení

 

Zaměření kurzu

  • fyzikální základy ICP
  • hydridová technika
  • elektrotermická atomizace
  • laserová ablace
  • speciační analýza
  • příprava vzorků pro analýzu
  • aplikace ICP v archeologii, geologii a vzorcích ŽP, analýza nanočástic
  • ICP v bioanalytice
  • stanovení izotpových poměrů / datování
  • statistické vyhodnocení dat

Možné aktivní zapojení všech účastníků kurzu – přednáška či poster.

 

Registrační poplatek

Členové SSJMM - 4000,- Kč + DPH

Studenti - 3000,- Kč + DPH

Ostatní účastníci - 6000,- Kč + DPH

 

Místo konání

Univerzitní kampus Brno - Bohunice

 

Organizační výbor

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

Tomáš Vašina

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

např. připomínky organizátorům