Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci

 s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity 

a pod záštitou děkana PřF MU prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

 

pořádá

 

Kurz ICP 2023

 

29. května - 1. června 2023

 

Univerzitní kampus MU Brno - Bohunice

 

více informací

 

Děkujeme sponzorům za podporu Kurzu ICP 2023