Skip to Content

 

Grant SMMS

Výsledky 1. ročníku soutěže - 2018

 

Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2018 získávají:

Mgr. Martina Komendová, PřF MU, Brno

Development of a 3D printed titanium device with an electrochemical detection for a simultaneous analysis of neurotransmitters

(HPLC 2018, Washington, DC, USA)

Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Lipid remodeling in melanoma cancer tissue investigated by MALDI mass spectrometry imaging

(OurConn IV Conference 2018, Charleston, SC, USA)Dr. Radut | page