Skip to Content

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance zná svého vítěze. Stala se jím práce s názvem Automated NMR resonance assignments and structure determination using a minimal set of 4D spectra (abstrakt), jejímiž autory jsou Thomas Evangelidis, Santrupti Nerli, Jiří Nováček, Andrew E. Brereton, P. Andrew Karplus, Rochelle R. Dotas, Vincenzo Venditti, Nikolas G. Sgourakis a Konstantinos Tripsianes. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries s.r.o. a SSJMM výhercům srdečně gratuluje. Výsledky jednotlivých ročníků najdete zde.

 

Smutná zpráva

    S velkým zármutkem oznamujeme úmrtí prof. RNDr. Lumíra Sommera, DrSc., který před několika týdny oslavil své 90. narozeniny. Pohřeb proběhne 6. dubna 2019 v Ostravě - Třebovicích (více zde). Spektroskopická společnost JMM by tímto ráda vyjádřila celé rodině hlubokou a upřímnou soustrast.

 

Pozvánka na přednášku

    Spektroskopická společnost Jana Marka Marci zve všechny zájemce na přednášku Dr. Norberta Jakubowskiho (Federal Institute for Materials Research and Testing BAM, Berlin) s názvem From Single Nanoparticles to Single Cells: is ICP-MS Fit to Purpose?, která se uskuteční 25. dubna 2019 od 14:00 v posluchárně A11/132 univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

 

Kurz ICP 2019

    Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie PřF Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 27. - 30. května Kurz ICP 2019. Bližší informace o programu a registraci najdete zde.

 

15th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2019

    Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhne 15. ročník tradiční mezinárodní konference v anglickém jazyce "Modern Analytical Chemistry", Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace najdete zde.

 

Optik Instruments - pozvánky na akce 2019

     Pozvánky na semináře a školení od společnosti Optik Instruments pro rok 2019 najdete zde.

 

Cestovní grant SMMS 2019 - výsledky 2. ročníku soutěže

     Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2019 získávají Ing. Michaela Chocholoušková, Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice: Quantitative analysis of lipids in biological samples using HILIC-UHPLC/MS: optimization of sample preparation and validation (HPLC 2019, Milán, Itálie) a Ing. Štěpán Strnad, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT, Praha: Free floating sections - a new procedure of sample preparation for the study of neurodegenerative disorders by mass spectrometry imaging (OurCon VII Conference, Saint-Malo, Francie). Gratulujeme.  Bližší informace najdete zde.

 

Bulletin č. 182 - únor 2019

     Vyšlo nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, které si můžete stáhnout zde.

 

Upozornění na predátorskou konferenci

     Konference s názvem "10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy", která proběhne v červenci v Aucklandu, má oficiální webové stránky www.icavs.org. Konference se stejným názvem, pořádaná společností WASET v dubnu v Římě zahrnuje ve svém programu humanitní a sociální vědy a má webovou adresu https://waset.org/conference/2019/04/rome/ICAVS.

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 11. března 2019. Sponzorem Ceny Vladimíra Hanuše je společnost Pragolab s.r.o.. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.

 Dr. Radut | page