Skip to Content

 

Kurz ICP 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádá Kurz ICP 2017, který se uskuteční ve dnech 29. května až 1. června v prostorách Univerzitního kampusu MU v Brně - Bohunicích. Registrace bude uzavřena 24. dubna 2017. Bližší informace k náplni kurzu a registraci najdete zde.

 

Speciační analýza 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádá ve dnech 22. - 25. května ve Skalce u Ježova workshop Speciační analýza 2017. Přihlášky je možno posílat do 14. dubna 2017. Bližší informace k programu a registrační formulář najdete zde.

 

Optik Instruments - Akce 2017

     Společnost Optik Instruments přináší pozvánku na školení a setkání, která pořádá v roce 2017. Bližší informace zde.

HPST eNews 17-2

     Další číslo HPST eNews je k dispozici zde.

 

Bulletin SSJMM - únor 2017

     Nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je k dispozici zde.

 

Studentský cestovní grant na HPLC 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci prodlužuje termín do 28. února 2017 k podání žádostí o studentský cestovní grant jako podporu účasti na konferenci HPLC 2017, která se uskuteční 18. - 22. června v Praze. Žádosti zasílejte na email immss@spektroskopie.cz. Bližší informace najdete zde.

 

Spravodaj SSS - č. 23

     Nejnovější číslo Spravodaje Slovenské spektroskopické společnosti najdete zde.

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2016

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie proběhla 2. prosince 2016 v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. V kategorii diplomových prací bylo přihlášeno 8 prací a zvítězila práce Mgr. Barbory Svatošové s názvem Analýza antarktických otolitů pomocí hmotnostní spektrometrie. V kategorii publikovaných prací se soutěže zúčastnilo 9 soutěžících a zvítězil RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. s prací nazvanou Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor. Všem účastníkům děkujeme za pěkné prezentace a výhercům blahopřejeme. Více informací o soutěži a výsledcích najdete zde.

 

Cena Vladimíra Hanuše 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Sponzorem soutěže pro rok 2017 je společnost Bruker. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 6. března 2017. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Cena Petra Sedmery 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina nukleární magnetické rezonance, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery. Do soutěže může být přihlášena každá práce, která se věnuje aplikacím nebo metodickému rozvoji NMR spektroskopie. Termín zasílání přihlášek byl stanoven do 28. února 2017 a bližší informace o soutěži najdete zde.Dr. Radut | page