Skip to Content

 

19. Škola hmotnostní spektrometrie 2018

     Letošní ročník Školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční v termínu 10. - 14. září v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Webové stránky akce budou spuštěny v nejbližších dnech.

 

Optik Instruments - akce pro rok 2018

     Společnost Optik Instruments si Vás dovoluje pozvat na své akce a školení v roce 2018. Přehled najdete zde.

 

Výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

     Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pro předpokládané funkční období od 1. července 2018 do 30. června 2023. Bližší informace a požadavky najdete zde.

 

Grant SMMS - výherci 2018

     Prvními výherkyněmi soutěže o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie („Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie se staly Mgr. Martina Komendová (PřF MU, Brno) a Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha). Oběma oceněným srdečně blahopřejeme, bližší informace najdete  zde.

 

70. sjezd chemiků 2018

    Česká společnost chemická si Vás dovolujeme pozvat na jubilejní 70. Sjezd chemiků, který představuje tradiční symposium pro setkávání chemiků nejen z České a Slovenské republiky. Konference se uskuteční 9. - 12. září 2018 v prostorách nově vybudovaného Laboratorního centra Fakulty technologické ve Zlíně. Více zde.

 

Bulletin SSJMM - únor 2018

     Další číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery, která je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 15. března 2018. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metody hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 5. března 2018. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Studentský cestovní grant na konferenci IMSC 2018 ve Florencii

     International Mass Spectrometry Foundation nabízí možnost získat cestovní grant pro účast na IMSC 2018 ve Florencii. Bližší informace najdete zde.

 

Výsledky soutěže mladých spektroskopiků 2017

     Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie se uskutečnila 30. listopadu v prostorách děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně a čestným předsedou byl doc. RNDr. Ivan Novotný, CSc. Do letošního ročníku se přihlásilo v kategorii diplomových prací 10 studentů. První cenu získala Mgr. Lenka Kubíčková z Laboratoře Mössbauerovy spektroskopie, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Také v kategorii publikovaných prací a jejich souborů bylo přihlášeno 10 soutěžících, vítězem se stal RNDr. Martin Kozák, Ph.D. z Katedry chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulty UK. Oceněným srdečně gratulujeme, další pořadí soutěže můžete najít zde. Souhrny nejlepších prací budou publikovány v Bulletinu č. 178.

 

22. mezinárodní konference hmotnostní spektrometrie IMSC 2018

     Byla zahájena registrace včetně podávání abstraktů na IMSC 2018 (http://www.imsc2018.it/), která se bude konat v italské Florencii ve dnech 26. - 31. srpna 2018. S případnými nominacemi na Thomsonovu cenu (info) a cenu Curt Brunnée (info) se obracejte na sekci hmotnostní spektrometrie SSJMM do 15. prosínce 2017. Doktorandi mohou požádat o cestovní grant JMS Travel Award (info).

 

Metrohm Young Chemist Award 2018

     Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

 

16. Česko - slovenská spektroskopická konference 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci se Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou pořádá 16. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 27. - 31. května 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Bližší informace o akci najdete na webových stránkách http://16cssc2018.spektroskopie.cz .

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.Dr. Radut | page