Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

a pod záštitou děkana PřF MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

 

pořádá

 

Kurz laserové ablace 2021

 

7. - 10. červen 2021

 

Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 5, Brno

 

BLIŽŠÍ INFORMACE